Close

Consulate of Canada in Hiroshima, Japan

E Visa Express

Consulate of Canada in Hiroshima, Japan

EMBASSY ADRESS:

c/o Chugoku Electric Power Co. Inc., 4-33 Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, Japan, 730-8701

EMBASSY TELEPHONE:

EMBASSY E-MAIL

n/a

EMBASSY WEBSITE:

n/a