Close

Embassy of United States in New Delhi, India

E Visa Express

Embassy of United States in New Delhi, India

EMBASSY ADRESS:

Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

EMBASSY TELEPHONE:

011-91-11-2419-8000

EMBASSY E-MAIL

webmail@state.gov

EMBASSY WEBSITE:

http://newdelhi.usembassy.gov