Close

High Commission of Malaysia in New Delhi, India

E Visa Express

High Commission of Malaysia in New Delhi, India

EMBASSY ADRESS:

50-M, Satya Marg,, Chanakyapuri,, 110 021 – New Delhi

EMBASSY TELEPHONE:

91-11-261 11 291/92/93/97

EMBASSY E-MAIL

maldelhi@kln.gov.my

EMBASSY WEBSITE:

http://www.kln.gov.my/perwakilan/newdelhi